Rafa koralowa

0 Comments

Rafa koralowa to jeden z najbardziej spektakularnych i atrakcyjnych ekosystemów na naszej planecie. Rafy są gęsto wypełnione wielokolorowymi stworzeniami zarówno morskimi, jak i lądowymi. Stanowią one magazyn dla całej życiodajnej energii oceanu, tworząc takie warunki, które są niezbędne do przetrwania dla milionów innych organizmów w skali globalnej.

Nawet jeśli jesteśmy świadomi ogromnej roli, jaką rafa odgrywa w środowisku morskim, ich piękno jest rzadko doceniane. Ujawnia się ono głównie wtedy, gdy obserwujemy ów piękny oceaniczny krajobraz. Tysiące kolorowych rybek z powodzeniem przerzucają się z boku na bok na tle bawiących się we mgle czaszek. Przyglądanie się połyskującym pescelorom podczas zachodu słońca i czujnego tego, co się ukrywa pod pyszniącymi naczyniami corallum, to niesamowite doświadczenia dla osoby obserwujace.

Przykro jest jednak, że liczba optymalnie funkcjonujacych raf spada szybko na całym świecie ze względu na degradację naturalnych środowisk. Wpływy ludzi na stan oceanu maja ogromny wpływ zarówno pozytywny jak i negatywny; Negatywne skutki odczuwalne są szczególnie dotkliwe dla koralowców – stan raf mysi bezpośrednio do poziomu ich produkcji tlenowej i jest głownym czynnikiem prowadzacym do ich upadku.

Gdyby powstrzymać armię śmiercionośnych problemów, które dziś trapia rafy koralowe i umożliwić im przywrócić swoje dawne poziomy aktywności i pięknu – byłoby to prawdziwe cudowne choreograficzne widowisko pełne nowego spektaklu przyrody. Możemy po prostu modlić się aby przykładać co raz wiêksza wagê do ochrony naturalnych obszarów morskich i odnowić ekosystem raf koralogrowych!

Rafa koralowa – ogólnie znany na całym świecie symbol piękna i bogactwa przyrody – stanowi ważny składnik oceanicznego ekosystemu. To naturalnie piękne ukształtowanie tworzone przez miliony mikroskopijnych organizmów, zwanych korala, współtworzy jeden z najbardziej pieknych krajobrazów na planecie.

Te galeri raf są ozdobą Morza Śródziemnego, Oceanu Spokojnego i Zatoki Perskiej. Koralowce maja także duże znaczenie w umacnianiu brzegów oceanicznych i chronieniu siedlisk morskich stworzeń. Co więcej, ich biel to dla nas olbrzymia szansa poznania żywej historii naszego oceanu.

Niestety, ludzka ingerencja już ogromnie zaszkodziła rafom koralowym, które są teraz bardzo osłabione ze względu na zanieczyszczenia, wpływy turystyczne i inne czynniki. To powoduje zmiany klimatu i zagrożenia dla ich istnienia. Aby tego uniknąć, kilka organizacji pozarządowych wnioskuje wprowadzenie bardziej rygorystycznych regulacji i opracowanie oddolnych kampanii edukacyjnych dla ludności.

Koniecznie musimy rozpocząć bezbolesną migrację na czystsze i lepiej chronione morskie siedliska. Jest to jedyne możliwe rozwiązanie by uratować rafy koralowe, ich ekosystemy i piękno naszych oceanów dla pokoleń przyjdących!

Rafa koralowa to jeden z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych morskich ekosystemów świata. Stanowi dla wielu gatunków zwierząt, w tym ryb, bardzo ważne miejsce: dostarcza im pożywienia i schronienia. Zasadniczo składa się z raf – czyli specjalnych formacji skalnych pokrytych koralami – oraz specjalnych organizmów, takich jak muszle i algi. Obecnie rafy są poważnie zagrożone w wyniku oddziaływania człowieka na środowisko naturalne.

Czynniki zagrożenia dla raf koralowych to między innymi globalne ocieplenie, abrazja szelfowa, oddziaływanie czynników fizycznych i biologicznych oraz bezpośrednia ingerencja człowieka w ekosystem. Globalne ocieplenie zwiększa temperaturę wody morskiej powodując uszkodzenia struktur koralowców (synonimasublimado blanching) oraz poważne trudności adaptacyjne u organizmów morskich. Abrazy szelfowa to proces erozji spowodowany wysokim przybrzeżnym poziomem morza, co tworzy stałe strefy i osłabia stabilność struktury koralowej. Czynniki fizyczne i biologiczne, takie jak słona woda, intensywne przelewanie się, dziennikarstwo silnych słonecznym i wegetacja morska, wydają się mieć negatywny wpływ na zachowanie rafy koralowej.

Oddziaływanie człowieka na ekosystem także ma ogromne znaczenie dla raf koralowych. Większość regionów świata dotkniętych problemami tym obszarom środowiska morskiego przesadnymi połaziami, odławianiem, niszczeniem siedlisk naturalnymi punktowany z powodu morskich łuparek i innym nadmiernym poławianiem szeroko stosowaną destrukcje tego rodzaju habitatu stwarza substancje chemiczne. Wszelkie te czynniki skutkują usunięciem raf koralowych, co bardzo uderza w lokalną populacje ryb i ptactwa morskiego.